ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

โดยการใช้งานเว็บไซต์ marroque.com หรือ (เรียกรวมกันว่า “แพลตฟอร์ม”) ให้ถือว่าท่านยอมรับและยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมด Marroque ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ บนแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ทางปัญญา / เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้สัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ ความรู้ ข้อมูล ความลับทางการค้า ภาพวาด รูปแบบการจัดทำเว็บไซต์ Marroque รวมทั้ง code ต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์นี้ และเอกสารระบุถึง (“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือสามารถจดทะเบียนได้และรวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่น ๆ ก็ตามที่ Marroque ใช้หรือพัฒนาจะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายไทยที่บังคับใช้  ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ส่วนหนึ่งส่วนใดส่วนของเว็บไซต์หรือทั้งหมด 

ราคาและรายละเอียดสินค้า

หากเราพบข้อผิดพลาดใด ๆ ในราคาและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์หรือรายละเอียดสินค้าที่คุณซื้อ Marroque จะแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด Marroque  จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อแสดงสีและรายละเอียดที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตามโปรดรับทราบว่าสีและความสามารถในการแสดงผลของจอภาพแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันซึ่งอาจทำให้สีที่คุณเห็นอาจมีความคลาดเคลื่อนบ้างเพียงเล็กน้อย

บัญชีของคุณ

หากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ เท่ากับว่าคุณมีหน้าที่ในการรักษาความลับของบัญชีและรหัสผ่านของคุณรวมถึงจำกัดการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณยอมรับและตกลงรับความรับผิดชอบสำหรับกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีและรหัสผ่านของคุณ

ทั้งนี้ Marroque จำหน่ายสินค้าเฉพาะแก่ผู้ใหญ่ที่สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับอนุญาต หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณอาจใช้งาน Marroque ภายใต้การกำกับดูแลโดยผู้ปกครอง Marroque ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการ การสิ้นสุดบัญชี การนำเนื้อหาออกหรือแก้ไขหรือยกเลิกคำสั่งซื้อโดยใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียว

การคุ้มครองผู้บริโภค

ภายใต้นโยบายหลังการขายของเรา Marroque จะให้บริการหลังการขายซึ่งในกรณีที่คุณได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ หรือเกิดความเสียหายในตัวผลิตภัณฑ์ตั้งแต่รับสินค้า คุณสามารถส่งคำร้องเพื่อคืนเงิน เปลี่ยน หรือซ่อมแซมได้

หาก Marroque พบการฉ้อโกงหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย Marroque ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณ

คุณจะต้องไม่กระทำหรือสนับสนุนให้มีการกระทำความผิดทางอาญา ส่งหรือแจกจ่ายไวรัสใดๆ  รวมถึง Trojan horse, worm, logic bomb หรือโพสต์เนื้อหาอื่นใด เช่นข้อความสุ่มเสี่ยงทางศาสนา การเมือง หรือภาพลามกอนาจาร บนแพลตฟอร์มของเราซึ่งเป็นอันตรายและละเมิดความเชื่อมั่น หรือการแฮ็กเข้าสู่ระบบบริการ หรือข้อมูล หรือการใช้งานในทางที่ผิดในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เจตนาของ Marroque

Marroque ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจโดยเด็ดขาดในการระงับยกเลิกหรือยุติคำสั่งซื้อหรือบัญชีสำหรับการฉ้อโกงการฝ่าฝืนหรือน่าสงสัยใด ๆ ที่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

คุณรับทราบและอนุญาตให้ Marroque ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์พฤติกรรมของคุณรวมถึงเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณบนเว็บไซต์ของเรา

THE CANVAS SUKHUMVIT – SAMRONG
99/10 M.5 Samrong,
Phra Pradaeng District
10130 – Samut Prakan
THAILAND

+668 6396 4929 marroque.brandofficial@gmail.com

© 2024 MARROQUE.COM

©
2024 MARROQUE.COM

Terms Privacy Cookies